NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1873305
830708
5475942
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 2 2 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 2 2 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 3960 NA NA
IGNOAPS 0 0 88045 NA NA
IGNWPS 0 0 31557 NA NA
Total : 0 0 123562 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 8 NA NA
IGNWPS 0 0 2 NA NA
Total : 0 0 10 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 2838 NA NA
IGNOAPS 0 0 130997 NA NA
IGNWPS 0 0 19024 NA NA
Total : 0 0 152859 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2378 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 4964 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 3718 2046 16514 NA NA
IGNOAPS 54138 27593 349072 NA NA
IGNWPS 14163 8601 94683 NA NA
Total : 72019 38240 460269 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 102 NA NA
IGNOAPS 0 0 1348 NA NA
IGNWPS 0 0 908 NA NA
Total : 0 0 2358 NA NA
DELHI
IGNDPS 0 0 6669 NA NA
IGNOAPS 0 0 69461 NA NA
IGNWPS 0 0 4531 NA NA
Total : 0 0 80661 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
IGNDPS 41 40 5830 NA NA
IGNOAPS 14492 13973 393693 NA NA
IGNWPS 70992 65969 45469 NA NA
Total : 85525 79982 444992 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3765 674 5983 NA NA
IGNOAPS 30915 5278 42615 NA NA
IGNWPS 13861 2446 23099 NA NA
Total : 48541 8398 71697 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 4 144 NA NA
IGNOAPS 2784 1603 23065 NA NA
IGNWPS 580 381 7257 NA NA
Total : 3373 1988 30466 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 49 NA NA
IGNOAPS 0 0 2610 NA NA
IGNWPS 0 0 159 NA NA
Total : 0 0 2818 NA NA
JHARKHAND
IGNDPS 2 2 19625 NA NA
IGNOAPS 107 106 869994 NA NA
IGNWPS 70 69 245401 NA NA
Total : 179 177 1135020 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 6283 0 23357 NA NA
IGNOAPS 139030 0 133942 NA NA
IGNWPS 34314 0 55846 NA NA
Total : 179627 0 213145 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 25498 NA NA
IGNOAPS 0 0 90967 NA NA
IGNWPS 0 0 154024 NA NA
Total : 0 0 270489 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 55 NA NA
IGNOAPS 0 0 146 NA NA
IGNWPS 0 0 81 NA NA
Total : 0 0 282 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4415 7587 NA NA
IGNOAPS 485242 61767 100192 NA NA
IGNWPS 149322 19316 38778 NA NA
Total : 667724 85498 146557 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 178 169 4570 NA NA
IGNOAPS 41397 35464 720382 NA NA
IGNWPS 1388 1294 39225 NA NA
Total : 42963 36927 764177 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 210 NA NA
IGNOAPS 0 0 11898 NA NA
IGNWPS 0 0 1285 NA NA
Total : 0 0 13393 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 3 3 14 NA NA
IGNWPS 1 1 6 NA NA
Total : 4 4 21 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 49 NA NA
IGNOAPS 0 0 2902 NA NA
IGNWPS 0 0 316 NA NA
Total : 0 0 3267 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 16753 NA NA
IGNOAPS 2 2 336785 NA NA
IGNWPS 0 0 114092 NA NA
Total : 2 2 467630 NA NA
PUDUCHERRY
IGNDPS 0 0 1314 NA NA
IGNOAPS 0 0 2851 NA NA
IGNWPS 0 0 2479 NA NA
Total : 0 0 6644 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1706 NA NA
IGNOAPS 0 0 37506 NA NA
IGNWPS 0 0 3769 NA NA
Total : 0 0 42981 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 5814 NA NA
IGNOAPS 13217 4406 165609 NA NA
IGNWPS 2205 773 32743 NA NA
Total : 15846 5353 204166 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 122 NA NA
IGNOAPS 697 331 5398 NA NA
IGNWPS 15 12 417 NA NA
Total : 716 344 5937 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 18346 14825 3015 NA NA
IGNOAPS 346195 338660 56659 NA NA
IGNWPS 127716 124064 17436 NA NA
Total : 492257 477549 77110 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 664 NA NA
IGNOAPS 0 0 37735 NA NA
IGNWPS 0 0 5951 NA NA
Total : 0 0 44350 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 228205 NA NA
IGNWPS 0 0 73901 NA NA
Total : 0 0 302106 NA NA
UTTARAKHAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6020 2527 12396 NA NA
IGNOAPS 158541 55285 220065 NA NA
IGNWPS 99966 38432 171550 NA NA
Total : 264527 96244 404011 NA NA