NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1350706
418602
5696973
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 1 1 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 1 1 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 3960 NA NA
IGNOAPS 0 0 88045 NA NA
IGNWPS 0 0 31557 NA NA
Total : 0 0 123562 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 8 NA NA
IGNWPS 0 0 2 NA NA
Total : 0 0 10 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 2838 NA NA
IGNOAPS 0 0 131548 NA NA
IGNWPS 0 0 19041 NA NA
Total : 0 0 153427 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2378 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 4964 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 3853 1682 16816 NA NA
IGNOAPS 58118 24021 345159 NA NA
IGNWPS 14736 7420 93229 NA NA
Total : 76707 33123 455204 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 102 NA NA
IGNOAPS 0 0 1348 NA NA
IGNWPS 0 0 908 NA NA
Total : 0 0 2358 NA NA
DELHI
IGNDPS 0 0 6669 NA NA
IGNOAPS 0 0 69461 NA NA
IGNWPS 0 0 4531 NA NA
Total : 0 0 80661 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
IGNDPS 41 40 5765 NA NA
IGNOAPS 15122 14554 386223 NA NA
IGNWPS 68832 63643 44791 NA NA
Total : 83995 78237 436779 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3742 675 5942 NA NA
IGNOAPS 30746 5266 42389 NA NA
IGNWPS 13684 2469 23017 NA NA
Total : 48172 8410 71348 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 4 144 NA NA
IGNOAPS 2784 1603 23065 NA NA
IGNWPS 580 381 7257 NA NA
Total : 3373 1988 30466 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 43 NA NA
IGNOAPS 0 0 2489 NA NA
IGNWPS 0 0 153 NA NA
Total : 0 0 2685 NA NA
JHARKHAND
IGNDPS 3 3 19347 NA NA
IGNOAPS 108 107 862459 NA NA
IGNWPS 85 83 244293 NA NA
Total : 196 193 1126099 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 1023 993 28311 NA NA
IGNOAPS 66714 52355 240778 NA NA
IGNWPS 11958 8306 160298 NA NA
Total : 79695 61654 429387 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 25498 NA NA
IGNOAPS 0 0 90967 NA NA
IGNWPS 0 0 154024 NA NA
Total : 0 0 270489 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 55 NA NA
IGNOAPS 0 0 146 NA NA
IGNWPS 0 0 81 NA NA
Total : 0 0 282 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4415 7587 NA NA
IGNOAPS 485242 61767 100192 NA NA
IGNWPS 149322 19316 38778 NA NA
Total : 667724 85498 146557 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 188 178 4556 NA NA
IGNOAPS 43660 36681 718596 NA NA
IGNWPS 1425 1330 38519 NA NA
Total : 45273 38189 761671 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 210 NA NA
IGNOAPS 0 0 11706 NA NA
IGNWPS 0 0 1285 NA NA
Total : 0 0 13201 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 3 3 14 NA NA
IGNWPS 1 1 6 NA NA
Total : 4 4 21 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 46 NA NA
IGNOAPS 0 0 2474 NA NA
IGNWPS 0 0 289 NA NA
Total : 0 0 2809 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 16131 NA NA
IGNOAPS 2 2 329730 NA NA
IGNWPS 0 0 111639 NA NA
Total : 2 2 457500 NA NA
PONDICHERRY
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 2851 NA NA
IGNWPS 0 0 2479 NA NA
Total : 0 0 5330 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1704 NA NA
IGNOAPS 0 0 37493 NA NA
IGNWPS 0 0 3764 NA NA
Total : 0 0 42961 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 5814 NA NA
IGNOAPS 13216 4406 165609 NA NA
IGNWPS 2204 773 32743 NA NA
Total : 15844 5353 204166 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 122 NA NA
IGNOAPS 697 331 5398 NA NA
IGNWPS 15 12 417 NA NA
Total : 716 344 5937 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 1805 91 3015 NA NA
IGNOAPS 39537 937 56659 NA NA
IGNWPS 4434 175 17436 NA NA
Total : 45776 1203 77110 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 664 NA NA
IGNOAPS 0 0 37736 NA NA
IGNWPS 0 0 5951 NA NA
Total : 0 0 44351 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 228205 NA NA
IGNWPS 0 0 73901 NA NA
Total : 0 0 302106 NA NA
UTTARAKHAND
IGNDPS 219 98 305 NA NA
IGNOAPS 16974 7496 36937 NA NA
IGNWPS 1303 489 4163 NA NA
Total : 18496 8083 41405 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6023 2528 12396 NA NA
IGNOAPS 158655 55325 220384 NA NA
IGNWPS 100054 38467 171347 NA NA
Total : 264732 96320 404127 NA NA