NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1476943
476511
4354648
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 1 1 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 1 1 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 3823 NA NA
IGNOAPS 0 0 84704 NA NA
IGNWPS 0 0 30534 NA NA
Total : 0 0 119061 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 74 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 74 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 7 NA NA
IGNWPS 0 0 1 NA NA
Total : 0 0 8 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 2319 NA NA
IGNOAPS 0 0 105702 NA NA
IGNWPS 0 0 15569 NA NA
Total : 0 0 123590 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2378 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 4964 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 4596 2034 14891 NA NA
IGNOAPS 74357 33422 306365 NA NA
IGNWPS 18936 9599 82477 NA NA
Total : 97889 45055 403733 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 102 NA NA
IGNOAPS 0 0 1348 NA NA
IGNWPS 0 0 908 NA NA
Total : 0 0 2358 NA NA
DELHI
IGNDPS 0 0 6669 NA NA
IGNOAPS 0 0 69461 NA NA
IGNWPS 0 0 4531 NA NA
Total : 0 0 80661 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
IGNDPS 44 43 5224 NA NA
IGNOAPS 17989 17042 348802 NA NA
IGNWPS 64344 58909 39244 NA NA
Total : 82377 75994 393270 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3826 682 6030 NA NA
IGNOAPS 31809 5361 43359 NA NA
IGNWPS 14113 2495 23339 NA NA
Total : 49748 8538 72728 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 4 144 NA NA
IGNOAPS 2784 1603 23065 NA NA
IGNWPS 580 381 7257 NA NA
Total : 3373 1988 30466 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 43 NA NA
IGNOAPS 0 0 2466 NA NA
IGNWPS 0 0 146 NA NA
Total : 0 0 2655 NA NA
JHARKHAND
IGNDPS 1053 898 12460 NA NA
IGNOAPS 56735 22635 403335 NA NA
IGNWPS 21632 11229 147489 NA NA
Total : 79420 34762 563284 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 1023 993 24804 NA NA
IGNOAPS 66714 52355 203507 NA NA
IGNWPS 11958 8306 139241 NA NA
Total : 79695 61654 367552 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 23759 NA NA
IGNOAPS 0 0 86492 NA NA
IGNWPS 0 0 148996 NA NA
Total : 0 0 259247 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 53 NA NA
IGNOAPS 0 0 143 NA NA
IGNWPS 0 0 81 NA NA
Total : 0 0 277 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4415 6336 NA NA
IGNOAPS 485242 61767 83079 NA NA
IGNWPS 149322 19316 32761 NA NA
Total : 667724 85498 122176 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 184 174 3998 NA NA
IGNOAPS 43296 35276 627001 NA NA
IGNWPS 1473 1346 34867 NA NA
Total : 44953 36796 665866 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 177 NA NA
IGNOAPS 0 0 9729 NA NA
IGNWPS 0 0 1003 NA NA
Total : 0 0 10909 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 4 4 15 NA NA
IGNWPS 1 1 6 NA NA
Total : 5 5 22 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 29 NA NA
IGNOAPS 0 0 1173 NA NA
IGNWPS 0 0 140 NA NA
Total : 0 0 1342 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 6077 NA NA
IGNOAPS 0 0 119134 NA NA
IGNWPS 0 0 42028 NA NA
Total : 0 0 167239 NA NA
PONDICHERRY
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 2815 NA NA
IGNWPS 0 0 2458 NA NA
Total : 0 0 5273 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1704 NA NA
IGNOAPS 0 0 37493 NA NA
IGNWPS 0 0 3764 NA NA
Total : 0 0 42961 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 5087 NA NA
IGNOAPS 13216 4406 146958 NA NA
IGNWPS 2204 773 29147 NA NA
Total : 15844 5353 181192 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 122 NA NA
IGNOAPS 697 331 5398 NA NA
IGNWPS 15 12 417 NA NA
Total : 716 344 5937 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 462 NA NA
IGNOAPS 66 0 10623 NA NA
IGNWPS 0 0 5098 NA NA
Total : 66 0 16183 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 1805 91 2725 NA NA
IGNOAPS 30145 937 51711 NA NA
IGNWPS 4434 175 16423 NA NA
Total : 36384 1203 70859 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 571 NA NA
IGNOAPS 0 0 34167 NA NA
IGNWPS 0 0 5169 NA NA
Total : 0 0 39907 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 165056 NA NA
IGNWPS 0 0 54120 NA NA
Total : 0 0 219176 NA NA
UTTARAKHAND
IGNDPS 229 104 227 NA NA
IGNOAPS 17421 7631 30695 NA NA
IGNWPS 1306 489 3734 NA NA
Total : 18956 8224 34656 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6878 2915 10339 NA NA
IGNOAPS 178465 63419 185362 NA NA
IGNWPS 114449 44762 151321 NA NA
Total : 299792 111096 347022 NA NA