NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1433605
457706
5110927
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 1 1 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 1 1 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 3960 NA NA
IGNOAPS 0 0 88045 NA NA
IGNWPS 0 0 31557 NA NA
Total : 0 0 123562 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 163 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 163 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 8 NA NA
IGNWPS 0 0 2 NA NA
Total : 0 0 10 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 2838 NA NA
IGNOAPS 0 0 131548 NA NA
IGNWPS 0 0 19041 NA NA
Total : 0 0 153427 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2378 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 4964 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 4323 1889 16579 NA NA
IGNOAPS 67132 29241 340820 NA NA
IGNWPS 17122 8716 91084 NA NA
Total : 88577 39846 448483 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 102 NA NA
IGNOAPS 0 0 1348 NA NA
IGNWPS 0 0 908 NA NA
Total : 0 0 2358 NA NA
DELHI
IGNDPS 0 0 6669 NA NA
IGNOAPS 0 0 69461 NA NA
IGNWPS 0 0 4531 NA NA
Total : 0 0 80661 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
IGNDPS 43 42 5698 NA NA
IGNOAPS 16434 15621 380415 NA NA
IGNWPS 66352 61105 44008 NA NA
Total : 82829 76768 430121 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3826 682 6030 NA NA
IGNOAPS 31809 5361 43359 NA NA
IGNWPS 14113 2495 23339 NA NA
Total : 49748 8538 72728 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 4 144 NA NA
IGNOAPS 2784 1603 23065 NA NA
IGNWPS 580 381 7257 NA NA
Total : 3373 1988 30466 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 43 NA NA
IGNOAPS 0 0 2475 NA NA
IGNWPS 0 0 146 NA NA
Total : 0 0 2664 NA NA
JHARKHAND
IGNDPS 1046 900 13266 NA NA
IGNOAPS 56735 22635 422842 NA NA
IGNWPS 21632 11229 155223 NA NA
Total : 79413 34764 591331 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 1023 993 28311 NA NA
IGNOAPS 66714 52355 240778 NA NA
IGNWPS 11958 8306 160298 NA NA
Total : 79695 61654 429387 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 25498 NA NA
IGNOAPS 0 0 90967 NA NA
IGNWPS 0 0 154024 NA NA
Total : 0 0 270489 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 53 NA NA
IGNOAPS 0 0 143 NA NA
IGNWPS 0 0 81 NA NA
Total : 0 0 277 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4415 7587 NA NA
IGNOAPS 485242 61767 100192 NA NA
IGNWPS 149322 19316 38778 NA NA
Total : 667724 85498 146557 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 189 179 4515 NA NA
IGNOAPS 43419 35421 713590 NA NA
IGNWPS 1483 1365 38138 NA NA
Total : 45091 36965 756243 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 210 NA NA
IGNOAPS 0 0 11695 NA NA
IGNWPS 0 0 1136 NA NA
Total : 0 0 13041 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 3 3 15 NA NA
IGNWPS 1 1 6 NA NA
Total : 4 4 22 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 40 NA NA
IGNOAPS 0 0 2243 NA NA
IGNWPS 0 0 242 NA NA
Total : 0 0 2525 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 14676 NA NA
IGNOAPS 1 1 296399 NA NA
IGNWPS 0 0 99861 NA NA
Total : 1 1 410936 NA NA
PONDICHERRY
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 2851 NA NA
IGNWPS 0 0 2479 NA NA
Total : 0 0 5330 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1704 NA NA
IGNOAPS 0 0 37493 NA NA
IGNWPS 0 0 3764 NA NA
Total : 0 0 42961 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 5790 NA NA
IGNOAPS 13216 4406 164929 NA NA
IGNWPS 2204 773 32620 NA NA
Total : 15844 5353 203339 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 122 NA NA
IGNOAPS 697 331 5398 NA NA
IGNWPS 15 12 417 NA NA
Total : 716 344 5937 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 526 NA NA
IGNOAPS 66 0 12165 NA NA
IGNWPS 0 0 5513 NA NA
Total : 66 0 18204 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 1805 91 2995 NA NA
IGNOAPS 30164 937 56422 NA NA
IGNWPS 4434 175 17373 NA NA
Total : 36403 1203 76790 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 657 NA NA
IGNOAPS 0 0 37411 NA NA
IGNWPS 0 0 5884 NA NA
Total : 0 0 43952 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 225941 NA NA
IGNWPS 0 0 73121 NA NA
Total : 0 0 299062 NA NA
UTTARAKHAND
IGNDPS 229 104 309 NA NA
IGNOAPS 17421 7631 38491 NA NA
IGNWPS 1306 489 4372 NA NA
Total : 18956 8224 43172 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6036 2537 12256 NA NA
IGNOAPS 158863 55424 219068 NA NA
IGNWPS 100265 38594 170441 NA NA
Total : 265164 96555 401765 NA NA