NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1498356
474056
3342060
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 2640 NA NA
IGNOAPS 0 0 53102 NA NA
IGNWPS 0 0 21572 NA NA
Total : 0 0 77314 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 2158 NA NA
IGNOAPS 0 0 97076 NA NA
IGNWPS 0 0 14342 NA NA
Total : 0 0 113576 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2492 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 5078 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 5914 2442 11068 NA NA
IGNOAPS 90659 35543 212907 NA NA
IGNWPS 23696 10450 57678 NA NA
Total : 120269 48435 281653 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 94 NA NA
IGNOAPS 0 0 1283 NA NA
IGNWPS 0 0 862 NA NA
Total : 0 0 2239 NA NA
DELHI
IGNDPS 0 0 5119 NA NA
IGNOAPS 0 0 60573 NA NA
IGNWPS 0 0 107 NA NA
Total : 0 0 65799 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
IGNDPS 40 39 3702 NA NA
IGNOAPS 25772 24328 249304 NA NA
IGNWPS 51651 46518 24219 NA NA
Total : 77463 70885 277225 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3536 682 6068 NA NA
IGNOAPS 32017 5400 43889 NA NA
IGNWPS 13275 2501 23491 NA NA
Total : 48828 8583 73448 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 0 0 NA NA
IGNOAPS 2784 0 0 NA NA
IGNWPS 580 0 0 NA NA
Total : 3373 0 0 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 10 NA NA
IGNOAPS 0 0 1422 NA NA
IGNWPS 0 0 18 NA NA
Total : 0 0 1450 NA NA
JHARKHAND
IGNDPS 1072 890 11626 NA NA
IGNOAPS 57549 22555 383207 NA NA
IGNWPS 21978 11205 141222 NA NA
Total : 80599 34650 536055 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 1023 993 23131 NA NA
IGNOAPS 66714 52356 180377 NA NA
IGNWPS 11958 8306 127988 NA NA
Total : 79695 61655 331496 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 23416 NA NA
IGNOAPS 0 0 85548 NA NA
IGNWPS 0 0 147473 NA NA
Total : 0 0 256437 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 0 0 1 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 2 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4414 5634 NA NA
IGNOAPS 485242 61754 72959 NA NA
IGNWPS 149322 19312 28889 NA NA
Total : 667724 85480 107482 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 181 173 3097 NA NA
IGNOAPS 47336 36824 507672 NA NA
IGNWPS 1444 1313 28694 NA NA
Total : 48961 38310 539463 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 81 NA NA
IGNOAPS 0 0 3571 NA NA
IGNWPS 0 0 374 NA NA
Total : 0 0 4026 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 1 1 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 1 1 0 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 1957 NA NA
IGNOAPS 0 0 91316 NA NA
IGNWPS 0 0 12276 NA NA
Total : 0 0 105549 NA NA
PONDICHERRY
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 2815 NA NA
IGNWPS 0 0 2458 NA NA
Total : 0 0 5273 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1725 NA NA
IGNOAPS 0 0 38692 NA NA
IGNWPS 0 0 3874 NA NA
Total : 0 0 44291 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 4714 NA NA
IGNOAPS 13216 4406 137466 NA NA
IGNWPS 2204 773 27609 NA NA
Total : 15844 5353 169789 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 112 NA NA
IGNOAPS 697 331 5073 NA NA
IGNWPS 15 12 398 NA NA
Total : 716 344 5583 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 263 NA NA
IGNOAPS 66 0 6430 NA NA
IGNWPS 0 0 3006 NA NA
Total : 66 0 9699 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 1805 91 610 NA NA
IGNOAPS 30145 937 10687 NA NA
IGNWPS 4434 175 4819 NA NA
Total : 36384 1203 16116 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 51 NA NA
IGNOAPS 0 0 3705 NA NA
IGNWPS 0 0 533 NA NA
Total : 0 0 4289 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 80598 NA NA
IGNWPS 0 0 13392 NA NA
Total : 0 0 93990 NA NA
UTTARAKHAND
IGNDPS 229 104 185 NA NA
IGNOAPS 17421 7631 24963 NA NA
IGNWPS 1306 489 3130 NA NA
Total : 18956 8224 28278 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6867 2910 4149 NA NA
IGNOAPS 178362 63376 121107 NA NA
IGNWPS 114248 44647 61204 NA NA
Total : 299477 110933 186460 NA NA