NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1511665
465020
2596948
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 2640 NA NA
IGNOAPS 0 0 53102 NA NA
IGNWPS 0 0 21572 NA NA
Total : 0 0 77314 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 1257 NA NA
IGNOAPS 0 0 65190 NA NA
IGNWPS 0 0 8620 NA NA
Total : 0 0 75067 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2492 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 5078 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 6768 2691 1514 NA NA
IGNOAPS 99129 36997 111176 NA NA
IGNWPS 25121 10547 8398 NA NA
Total : 131018 50235 121088 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 94 NA NA
IGNOAPS 0 0 1283 NA NA
IGNWPS 0 0 862 NA NA
Total : 0 0 2239 NA NA
DELHI
IGNDPS 0 0 5119 NA NA
IGNOAPS 0 0 60573 NA NA
IGNWPS 0 0 107 NA NA
Total : 0 0 65799 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
IGNDPS 41 40 3516 NA NA
IGNOAPS 27031 24942 234591 NA NA
IGNWPS 46120 41678 20256 NA NA
Total : 73192 66660 258363 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3515 682 5812 NA NA
IGNOAPS 32040 5436 42675 NA NA
IGNWPS 13107 2507 22614 NA NA
Total : 48662 8625 71101 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 0 0 NA NA
IGNOAPS 2784 0 0 NA NA
IGNWPS 580 0 0 NA NA
Total : 3373 0 0 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 10 NA NA
IGNOAPS 0 0 460 NA NA
IGNWPS 0 0 18 NA NA
Total : 0 0 488 NA NA
JHARKHAND
IGNDPS 1076 875 890 NA NA
IGNOAPS 58434 21734 214251 NA NA
IGNWPS 27031 9504 15448 NA NA
Total : 86541 32113 230589 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 1023 993 20720 NA NA
IGNOAPS 66714 52356 165944 NA NA
IGNWPS 11958 8306 115240 NA NA
Total : 79695 61655 301904 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 16606 NA NA
IGNOAPS 0 0 83584 NA NA
IGNWPS 0 0 123693 NA NA
Total : 0 0 223883 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 0 0 1 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 2 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4375 5634 NA NA
IGNOAPS 485242 61361 72959 NA NA
IGNWPS 149322 19193 28889 NA NA
Total : 667724 84929 107482 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 181 164 2670 NA NA
IGNOAPS 48397 33320 419062 NA NA
IGNWPS 1460 1293 25254 NA NA
Total : 50038 34777 446986 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 60 NA NA
IGNOAPS 0 0 2405 NA NA
IGNWPS 0 0 149 NA NA
Total : 0 0 2614 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 1 1 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 1 1 0 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 2009 NA NA
IGNOAPS 0 0 64158 NA NA
IGNWPS 0 0 12216 NA NA
Total : 0 0 78383 NA NA
PONDICHERRY
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 2627 NA NA
IGNWPS 0 0 2 NA NA
Total : 0 0 2629 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1725 NA NA
IGNOAPS 0 0 38692 NA NA
IGNWPS 0 0 3874 NA NA
Total : 0 0 44291 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 4440 NA NA
IGNOAPS 13216 4406 129538 NA NA
IGNWPS 2204 773 26225 NA NA
Total : 15844 5353 160203 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 112 NA NA
IGNOAPS 697 331 5073 NA NA
IGNWPS 15 12 398 NA NA
Total : 716 344 5583 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 263 NA NA
IGNOAPS 66 0 6430 NA NA
IGNWPS 0 0 3006 NA NA
Total : 66 0 9699 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 1805 91 610 NA NA
IGNOAPS 30145 937 10687 NA NA
IGNWPS 4434 175 4819 NA NA
Total : 36384 1203 16116 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 51 NA NA
IGNOAPS 0 0 3705 NA NA
IGNWPS 0 0 533 NA NA
Total : 0 0 4289 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 80598 NA NA
IGNWPS 0 0 13392 NA NA
Total : 0 0 93990 NA NA
UTTARAKHAND
IGNDPS 229 104 185 NA NA
IGNOAPS 17421 7631 24963 NA NA
IGNWPS 1306 489 3130 NA NA
Total : 18956 8224 28278 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6866 2910 3232 NA NA
IGNOAPS 178349 63352 115627 NA NA
IGNWPS 114240 44639 44631 NA NA
Total : 299455 110901 163490 NA NA